Fortfarande stor risk för diskriminering av arbetssökande

Arbetssökande med funktionsnedsättning löper störst risk att diskrimineras av arbetsgivare, visar en ny undersökning.

Tillvänster sitter många blå nålar i en liten grupp. Till höger en ensam röd nål.
(Foto: Taketo/Adobe Stock)

Arbetssökande med funktionsnedsättning löper störst risk att diskrimineras av arbetsgivare, visar en ny undersökning.
Trots att Sverige sedan snart 20 år har haft lagar som förbjuder diskriminering av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden riskerar många fortfarande att missgynnas när de söker arbete. En undersökning som fackförbundet Unionen har låtit göra bland sina medlemmar visar att nästa hälften av de tillfrågade tror att just deras företag skulle kunna missgynna en arbetssökande som tillhör någon av de grupper som diskrimineringslagstiftningen skyddar när meriterna är lika med annan sökande.
Störst risk att möta diskriminering har personer som har psykisk funktionsnedsättning. Hög risk har också personer med kläder som kan upplevas ha en religiös koppling och sökande som har en fysisk funktionsnedsättning.
Undersökningen har gjorts av Kantar Sifo på uppdrag av Unionen. Totalt har 3 000 slumpmässigt utvalda privata tjänstemän deltagit.