Fortfarande färre äldre som får hemtjänst

Oro för smitta gör att färre söker hjälp.

Under inledningen av pandemin minskade anden äldre som ansökte om och beviljades hemtjänst. Nya siffror från Socialstyrelsen visar att trenden håller i sig. Även om siffrorna för första halvåret i år visar på en liten återhämtning var andelen personer över 70 år som fick hemtjänst för första gången lägre än 2019. 

– En förklaring är att personer undvikit att ta hjälp från hemtjänsten av rädsla för covid-19. Det är positivt att vi nu kan se en viss återhämtning, men siffrorna speglar också att det trots vaccineringen finns kvar en oro för smittan, säger Socialstyrelsens samordnare för äldrefrågor Michaela Prochazka i ett pressmeddelande.