Forskarnas app ska ge fler tillgängliga bostäder

En app som hjälper till att hitta en tillgänglig lägenhet. Det är vad forskare på Lunds universitet håller på att utveckla. Forskarna ska nu tillsammans med Karlshamnsbostäder göra appen till ett användbart verktyg.

En äldre kvinna sitter vid ett bord och trycker på en smart mobil
Med hjälp av en app ska äldre hjälpa till att kartlägga tillgängligheten. (Foto: De Visu/Adobe stock)

En app som hjälper till att hitta en tillgänglig lägenhet. Det är vad forskare på Lunds universitet håller på att utveckla. Forskarna ska nu tillsammans med Karlshamnsbostäder göra appen till ett användbart verktyg.
Porträtt av Björn Slaug
Björn Slaug är forskningsingenjör vid Lunds universitet. (Foto: Kennet Ruona/pressbild)

Tanken är att man i appen ska kunna gå igenom sin lägenhet och hitta möjliga tillgänglighetsproblem. Det kan handla om hinder som trösklar, smala dörrar och att skåp sitter för högt. Informationen samlas sedan i en databas. I appen ska också finnas ett register över tillgängliga lägenheter i närheten.
– Appen utvecklades med tanke på äldre och att man skulle kunna bygga ett register över tillgängliga lägenheter i deras närhet, berättar Björn Slaug, forskningsingenjör vid Lunds Universitet.
– Om man bor någonstans där tillgängligheten inte är så bra så ska man kunna se att den här lägenheten skulle passa mig bättre till exempel. Sedan finns det också en funktion att man ska kunna gå igenom sin egen lägenhet med en checklista.
Det var äldre själva som skrev kravspecifikationen. Appen ska vara lätt att förstå och funktionerna ska vara enkla. De äldre ville till exempel att det inte bara skulle handla om tillgängligheten utan också vilken service som fanns i närheten av bostaden.
En annan funktion ska vara att bostadsbolagen också ska kunna inventera tillgängligheten i sitt bostadsbestånd. Under forskningsprojektet ska personal på Karlshamnsbostäder utbildas i metodiken för att kunna använda appen.
– Om man kan utveckla tillgängligheten och på så sätt göra det möjligt för människor att bo hemma längre skulle det innebära besparingar. De äldre skulle bland annat vara i mindre behov av hemtjänst och äldreboenden. Där har vi en stor personlig vinst. Det skulle kunna bidra till välbehövliga flyttkedjor.
– Och den som vill eller måste flytta skulle ha större möjlighet att hitta en lägenhet som passar.
Projektet, som har fått tre miljoner kronor i stöd, sträcker sig över tre år och under den tiden det nya verktyget utvecklas tillsammans med anställda på Karlshamnsbostäder. Pengarna kommer från forskningsrådet Formas.