Försäkringskassan: Ytterst liten andel som fuskar

Assistansersättningen är inte genomsyrad av fuskare. Det slår Försäkringskassan fast i ett uttalande tillsammans med företrädare för assistansanvändare och utförare.

Assistansersättningen är inte genomsyrad av fuskare. Det slår Försäkringskassan fast i ett uttalande tillsammans med företrädare för assistansanvändare och utförare.
”Assistansersättning skapar förutsättningar för ett aktivt liv som är självvalt och det ska vi värna om tillsammans”, skriver Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson och företrädare för en mängd företrädare för assistansberättigade och assistansanordnare i ett uttalande på myndighetens webbplats.
Bland dem som har gjort gemensam sak med Försäkringsäkringskassan finns Vilhelm Ekensteen, ordförande för Intressegruppen för assistansberättigade, DHRs ordförande Rasmus Isaksson och Fredric Käll, ordförande för bransch personlig assistans inom Vårdföretagarna.
”Andelen som fuskar med assistansersättning är ytterst liten. För alla andra, de nästan 16 000 personer som har assistansersättning, är ersättningen en förutsättning för att kunna leva ett självvalt liv på jämlika villkor”, skriver de i uttalandet.