Försäkringskassan vill ändra "orättvisa" regler

Det är orättvist att den som söker bilstöd eller personlig assistans själv får bekosta sina läkarintyg, anser Försäkringskassan.

En flagga med Försäkringskassans logga
Foto: Försäkringskassan

Det är orättvist att den som söker bilstöd eller personlig assistans själv får bekosta sina läkarintyg, anser Försäkringskassan.
Enligt dagens regler får Försäkringskassan inte bekosta särskilda läkarutlåtanden eller utlåtanden av viss läkare eller någon annan sakkunnig i ärenden om bilstöd eller assistansersättning. Något myndigheten kan göra när det gäller andra ersättningar som sjukersättning, vårdbidrag eller handikappersättning. Istället blir det den sökande som får betala.
Följden blir att det kostar mer att ansöka om bilstöd eller assistanserättning än någon annan förmån från Försäkringskassan.
”Detta är en orättvisa som vi anser bör rättas till”, skriver myndigheten i sin senaste ”antikrångelkatalog” och lägger ett förslag till regeringen om hur reglerna kan förändras.