Försäkringskassan varnar för långa handläggningstider

Nya grundläggande behov i personlig assistans kan ge långa handläggningstider hos Försäkringskassan nästa år.

Vid årskiftet ändras lagstiftningen för personlig assistans. Nya grundläggande behov ska ge rätt till assistans för hjälp med viss egenvård och olika typer av aktiverande och motiverande insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Dessutom införs schabloner för det ansvar som föräldrar till barn med funktionsnedsättning förväntas ta. Enligt prognoserna kan lagändringarna medföra att ytterligare 2000 personer får rätt till assistansersättning. 

Men nu varnar Försäkringskassan för att genomslaget av de nya reglerna kan bli fördröjt. I en ny budgetprognos skriver myndigheten att de medel som regeringen avsatt för administrationen av regelförändringarna är mycket lägre än vad Försäkringskassan har bett om. Enligt prognosen kan detta medföra stora ärendebalanser, långa handläggningstider och försenade utbetalningar. 

Därför räknar Försäkringskassan med att det förväntade inflödet av nya assistansanvändare skjuts framåt i tiden. Jämfört med tidigare prognoser uppskattar Försäkringskassan nu att drygt 100 personer färre kommer att få tillgång till assistansersättningen under 2023.