Försäkringskassan sänker assistansprognosen

Färre assistansberättigade får Försäkringskassan att skriva ner utgiftsprognoserna för den statliga assistansersättningen.

En suddig bild på en person som puttar en annan i rullstol med en röd pil ovanpå bilden som pekar svagt nedåt höger.
När färre får rätt till personlig assistans räknar Försäkringskassan ner utgiftsprognosen.

Färre assistansberättigade får Försäkringskassan att skriva ner utgiftsprognoserna för den statliga assistansersättningen.
Antalet assistansberättigade sjönk förra året med 1,5 procent. Totalt hade 15917 personer statlig assistansersättning, skriver Försäkringskassan i en ny utgiftsprognos.
Det minskade antalet användare gör nu att myndigheten reviderar sina prognoser för framtiden. För de kommande åren räknar Försäkringskassan med att utgifterna för assistansersättning blir ungefär 300 miljoner kronor lägre per år än vad man tidigare antagit.
Antalet assistansberättigade minskar i samtliga personkretsar men minskningen är störst i personkrets tre.