Försäkringskassan överklagar ny assistansdom

Myndigheten överklagar dom om sondmatning sedan kammarrätten gjort en annan tolkning av rättsläget.

Myndigheten överklagar dom om sondmatning sedan kammarrätten gjort en annan tolkning av rättsläget.
En dom från kammarrätten i Göteborg går emot Försäkringskassans tolkning av rättsläget inom personlig assistans. Frågan gäller Försäkringskassans tolkning som innebär att egenvård inte kan utgöra ett grundläggande behov för assistansersättning.
Frågan är betydelsefull för personer som intar föda via sondmatning. Sedan i fjol har Försäkringskassan tolkat ett tidigare utslag om egenvård från Högsta förvaltningsdomstolen som att sondmatning inte ska räknas som ett grundläggande behov. Det har fått effekten att människor har fått minskad assistans eller avslag på sin ansökan.
I en dom har kammarrätten i Göteborg dock kommit till en annan slutsats än Försäkringskassan. Domen överklagas därför av Försäkringskassan till Högsta förvaltningsdomstolen.
Myndigheten skriver i ett pressmeddelande att det behövs vägledning från Högsta förvaltningsdomstolen som förtydligar rättsläget.