Försäkringskassan lovar brett

Snabbare handläggning och förenklade tvåårsomprövningar av personlig assistans står på myndighetens lista av löften till personer med funktionsnedsättning.

Porträtt Birgitta Målsäter
Birgitta Målsäter är chef för avdelningen Funktionsnedsättning på Försäkringskassan.
(foto: Försäkringskassan)

Vardagen ska bli enklare för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Försäkringskassan lovar bland annat snabbare handläggning och enklare tvåårsomprövningar av personlig assistans.
– Om vi gör de här sakerna tror vi att vi kan öka förtroendet för Försäkringskassan men också för hela socialförsäkringssystemet, säger Birgitta Målsäter, chef för avdelningen Funktionsnedsättning, vid en pressträff på tisdagen.
Bland de sex löften som Försäkringskassan presenterar idag finns förenklade och samordnade uppföljningar som bland annat innebär ett nytt arbetssätt för tvåårsomprövningarna av personlig assistans.
I praktiken innebär detta att myndigheten lägger tonvikt på att följa upp det tidigare beslutet. Till exempel genom att kontakta den assistansberättigade per telefon för att stämma av om det finns behov av omprövning.
– Det finns situationer där man inte behöver inte ställa alla frågor en gång till. Vi har redan mycket kunskap om personen och då kan vi mötas i ett samtal, säger Birgitta Målsäter.
Försäkringskassan hoppas att det nya angreppssättet ska öka förtroendet hos assistansanvändarna och minska den oro inför omprövningen som många känner idag.
– Det ska inte upplevas så ad.hoc som det kan göra idag utan mera samordnat.
Metoden har redan prövats på vissa håll i landet och ska genomföras under 2015. Det här innebär inte att tvåårsomprövningarna försvinner. Enligt lagstiftningen ska de fortfarande göras och enligt Birgitta Målsäter kommer det även i fortsättningen finnas personer som får sin assistansersättning minskad när myndigheten anser att deras behov har förändrats.
Försäkringskassan lovar även att snabba på vissa beslutsprocesser. Den som söker om vårdbidrag, handikappersättning eller aktivitetsersättning vid förlängd skolgång ska få besked snabbare än idag.
Det ska också bli möjligt att följa sitt ärende via webben och få aviseringar via e-post eller sms.
– Några av de här förbättringarna tror vi kommer på plats redan under 2015.
Ett annat löfte är att de som bedöms ha störst behov av stöd får en kontaktperson hos
Försäkringskassan som samordnar de stöd och ersättningar som personen har. Denna reform ska vara genomförd 2016. Exakt vem som kan få ta del av den här tjänsten är inte tydligt uttalat, men enligt Målsäter kan det handla om personer som har flera typer av ersättningar som handikapperättning, aktivitetsersättning och bostadstillägg.
Utöver detta lovar myndigheten också att stärka stödet till föräldrar som har ett barn med funktoinsnedsättning eller svår sjukdom och att unga som går på gymnasiet och har förlängd skolgång ska erbjudas stöd att ta fram en framtidsplan inför fortsatta studier eller arbete efter gymnasiet.