Försäkringsbolag utreds om personskador

Finansinspektionen ska utreda om försäkringsbolagen upprätthåller god försäkringsstandard vid hanteringen av trafikskadade.

Finansinspektionen ska utreda om försäkringsbolagen upprätthåller god försäkringsstandard vid hanteringen av trafikskadade.
På uppdrag av regeringen ska myndigheten kartlägga och analysera försäkringsbolagens processer och rutiner avseende personskadade.
Uppdraget ges som svar på den kritik som riktats mot att personer som drabbas av personskada varken får rätt behandlingen eller rätt ersättning. Finansinspektionen ska bland annat se över försäkringsläkarnas roll och vilka åtgärder för självreglering som branschen har vidtagit.
I ett parallellt uppdrag ska Socialstyrelsen kartlägga om hälso- och sjukvården kan erbjuda personer med trafikskador och långvariga smärttillstånd god vård i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.