Förlängt kontrakt för västligt brukarstödcenter 

Västra Götalandsregionen förlänger partnerskapet med Lasse Brukarstödcenter till 2027.

LaSSe Brukarstödcenter erbjuder rådgivning till personer med funktionsnedsättning.Det kan handla om råd i samband med ansökningar, överklaganden och kontakter med myndigheter Men centret arrangerar även olika aktiviteter och utbildningar riktade till målgruppen. 

Avtalet innebär att Västra Götalandsregionen ger ett ekonomiskt bidrag till verksamheten fram till och med 2027. Idag bedriver brukarstödcentret verksamhet i Mölndal, Vänersborg och Borås, men det finns planer på att starta även i Skaraborg, skriver Västra Götalandsregionen i ett pressmeddelande. .