Föreslår höjda lönestöd

Centerpartiet vill höja taket för lönesubventionerna till personer med funktionsnedsättning.

Centerpartiets ordförande Annie Lööf
Centerpartiets ordförande Annie Lööf. Foto: Johan Jeppsson/Centerpartiet

Centerpartiet vill höja taket för lönesubventionerna till personer med funktionsnedsättning.
– Centerpartiet förslår att lönetaket som finns inom de anställningsstöd som riktar sig mot funktionsnedsatta höjs med 300 kronor i månaden. Vi gör detta för att vi vet att den här typen av stöd ökar sannolikheten för dessa människor att få ett jobb. Det höjer också de aktuella personernas löner markant, säger Centerpartiets partiledare Annie Lööf i ett pressmeddelande.
Förslaget finns med i partiets vårbudgetmotion och innebär att taket för lönesubventionerna sätts till 17 000 kronor i månaden. Idag är motsvarande tak 16 700 kronor. Enligt Centerpartiet innebär höjningen en utgiftsökning med 150 miljoner kronor per år.
Det så kallade taket för lönesubventionerna riktade till människor med funktionsnedsättning är den övre lönenivå som arbetsgivare kan få ersättning för. Lönen som ersättningen baseras på ska följa kollektivavtalen på arbetsmarknaden.
Den så kallade Funkautredningen föreslog 2012 att taket för lönesubventionerna skulle höjas betydligt mer. Utredningen ville se en modell där taket sättes till 45 procent av prisbasbeloppet, vilket i år skulle motsvara 19 935 kronor.