Föreslår enklare sätt att pröva diskriminering

»Snabbt, enkelt och billigt.« En ny diskrimineringsnämnd ska vara ett komplement till domstolar för att avgöra fall av diskriminering, förslår en statlig utredning.

”Snabbt, enkelt och billigt.” En ny diskrimineringsnämnd ska vara ett komplement till domstolar för att avgöra fall av diskriminering, förslår en statlig utredning.
Diskrimineringslagen ska förtydligas så att det framgår att DO bara ska driva fall som kan vara prejudicerande. Det föreslår utredaren Anna-Karin Lundin i det förslag som idag lämnas över till regeringen. Samtidigt vill hon göra det lättare för enskilda som upplever att de har blivit diskriminerade att få sina fall prövade genom att införa en särskild diskrimineringsnämnd.
Nämnden som inrättas som en ny myndighet ska vara ett komplement till domstolarna och erbjuda ett enkelt , snabbt och billigt sätt att få sin sak prövad.
– Alla kan processa i domstol men det är svårt och kostar pengar. En nämnd gör att fler kan få upprättelse, sa Anna-Karin Lundin när hon presenterade förslaget.