Folkbildare: Statsbidrag kan motverka universell design

Statsbidraget som ska göra studieförbunden tillgängliga kan vara ett hinder för universell utformning av folkbildningen.

Folkbildningsrådets tillgänglighetsbidrag är tänkt att ge studieförbunden möjlighet att utveckla sin verksamhet så att den blir tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.  Förutom att utveckla metoder och kompetens ska bidraget täcka särskilda kostnader som pedagogiskt stöd och anpassat studiematerial. 

Men i praktiken kan bidraget vara svårt att hantera för studieförbunden. Det framgår av en ny rapport från Folkbildningsrådet. Osäkerhet om vad bidraget får användas till, krånglig redovisning och rädsla för att göra fel gör att pengarna inte alltid används i den utsträckning som det borde. 

Enligt flera företrädare för folkbildningen, som intervjuas i rapporten,  är det oklart vilka insatser som tillgänglighetsbidraget kan användas till och flera upplever att de gör egna lösningar för tillgänglighet som bidraget inte täcker. 

Dessutom upplever flera av de intervjuade att tillgänglighetsbidraget motverkar studieförbundens arbete med universell utformning. Bidraget är utformat för att täcka extrakostnader för att anpassa en traditionell verksamhet till personer med funktionsnedsättning. Men när verksamheten istället utformas universellt för att redan från början fungerar för alla då utgår inget tillgänglighetsbidrag, trots att verksamheten kan bli dyrare i drift.  

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Enligt rapporten finns det potential för studieförbunden att utveckla verksamhet med ett universellt perspektiv, där verksamheten riktar sig till en mångfald av deltagare och inte är inriktad på specifika grupper. Men man konstaterar också att det ställer krav på samtliga deltagare i verksamheten att acceptera mångfald.

Många deltar i studier 

Under 2020 hade Sveriges studieförbud drygt 200 000 deltagare med funktionsnedsättning. Ungefär hälften av dessa deltog i en studiecirkel. Övriga deltog i kulturprogram eller i annan folkbildningsverksamhet. 

Vanliga ämnen för studiecirklarna är hälsa och friskvår liksom estetisk verksamhet och hantverk.

Tillgänglighetsbidraget till folkbildning är ett statsbidrag och kommer i en fast och en rörlig del. Varje studieförbund får varje år ett fast bidrag på en miljon kronor för utveckla sin verksamhet så att den blir tillgänglig för deltagare med funktionsnedsättning som behöver särskilt stöd. Dessutom får förbunden ett rörligt bidrag som ska täcka deras extrakostnader för anpassning.