Födelsedagen påverkar rätt till stöd 

Personer som är födda sent i månaden får oftare igenom sin vilja när de begär omprövning hos Försäkringskassan.

Personer som är födda sent i månaden får oftare igenom sin vilja när de begär omprövning hos Försäkringskassan. 
En undersökning som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har visar att möjligheten att få rätt vid Försäkringskassans omprövning varierar beroende på när i månaden den som överklagar är född.
Orsaken är att ärendena fördelas mellan omprövningsenheterna utifrån födelsedag och att de olika omprövningsenheterna har olika ändringsfrekvens.
Den som är född i första halvan av månaden får vanligtvis sitt ärende omprövat i Stockholm medan de som är födda i andra halvan av månaden hamnar hos någon av de övriga enheterna.
Störst skillnad är det för fall som rör sjukpenning där 70 procent fler får bifall bland de som är födda i andra halvan av månaden. För ärenden som rör sjuk- och aktivitetsersättning är skillnaden 60 procent.
ISFs rapport visar även att skillnad kvarstår efter att besluten överklagas till förvaltningsdomstol.