FN-konventionen når milstolpe

Guyana blev det 150:e landet att ratificera konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FNs flaggaGuyana blev det 150:e landet att ratificera konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Det har gått åtta år sedan konventionen antogs av FNs generalförsamling 2006 och sex år sedan den trädde i kraft.
– Att 150 länder har ratificerat konventionen visar att det internationella samfundet har bestämt sig för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, säger Maria Soledad Cisternas Reye, ordförande för FNs kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning i ett uttalande.
Enligt kommittén har konventionen ökat medvetenheten om vikten av att personer med funktionsnedsättning är delaktiga i beslut som berör dem.
– Det finns fortfarande mycket att göra men kommittén tror att staternas beslut att ratificera konventionen är en bra grund för framsteg när det gäller tillgänglighet till service och information.
Bland de länder som ännu inte har anslutit sig till konventionen finns Finland, USA  och Nederländerna. Sverige anslöt sig till konventionen i december 2008.