FN-experter: Personer med funktionsnedsättning hårt drabbade i Ukraina

Rysslands krig mot Ukraina riskerar att slå särskilt hårt mot äldre och personer med funktionsnedsättning, menar FNs särskilda rapportör Gerard Quinn.

Quinn är expert på mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning och sedan 2020 FNs särskilda rapportör i frågan.  Tillsammans med experten på äldres rättigheter, Claudia Mahler, konstaterar han att äldre och personer med funktionsnedsättning tillhör de grupper som löper störst risk att råka illa ut under en väpnad konflikt. Situationen i Ukraina oroar. 

Quinn och Mahler utrycker särskild oro för användandet av explosiva vapen i bostadsområden. Dessa vapen är inte bara dödliga, de har också långtgående konsekvenser för möjligheterna att få nödvändigt stöd och omsorg och bidrar till ökad mental ohälsa. 

»Intensiv krigsföring i städer förstör väven av support som många civilpersoner är beroende av«, skriver de båda experterna och pekar på att internationella lagar slår fast krigsförande parter ska prioritera evakuering av äldre och personer med funktionsnedsättning från krigsområdet. Dessa ålägganden finns bland annat fastlagda i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Samtidigt larmar flera funktionshinderorganisationer i Europa för att situationen för personer med funktionsnedsättning i Ukraina är mycket svår. Tidigare i veckan publicerade den europeiska paraplyorgansationen European disability forum (EDF) ett upprop där den ukrainska paraplyorganisationen National Assembly of People with Disabilities of Ukraine vädjar om omvärldens stöd. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Enligt EDF möter många människor i Ukraina svårigheter att hitta skydd från striderna. Skyddrum är ofta otillgängliga vilket tvingar personer med nedsatt rörelseförmåga att stanna i sina hem där de riskerar att skäras av från att få den hjälp och stöd som de behöver.