Flera nya namn i DHR-ledningen

Valen till DHRs förbundsstyrelse blev en odramatisk tillställning. Rasmus Isaksson omvaldes som förbundsordförande av ett enhälligt förbundsmöte. Han är därmed vald fram till förbundsmötet 2020.

Gruppbild. Sju personer i ett rum.
DHRs nyvalda förbundsstyrelse. (Foto: Albert Martinsson).

Valen till DHRs förbundsstyrelse blev en odramatisk tillställning. Rasmus Isaksson omvaldes som förbundsordförande av ett enhälligt förbundsmöte. Han är därmed vald fram till förbundsmötet 2020.
I övrigt blev det många nya ansikten i förbundsstyrelsen. Jihad Menhem från Örebro är den enda ledamot som sitter kvar tidigare styrelse. Han valdes av mötet 2015 och hade redan mandat till nästa möte.
Tre av ledamöterna från den tidigare styrelsen avgick efter att ha nått maxtiden för styrelseledamöter. Ytterligare två har valt att lämna styrelsen i förtid. Sammantaget fanns fem platser att besätta. Förbundsmötet valde att enhälligt ställa sig bakom förbundsstyrelsens förslag.
Till nya ledamöter valdes Annelie Arnesdotter (Kiruna), Sylwia Gozdek (Malmö), Mika Ihanus (Stockholm), Stefan Sundqvist (Sundbyberg) och Lars-Göran Wadén (Gävle).
Laguppställningen var i stort sett densamma som valberedningen presenterade redan i september och som Funktionshinderpolitik skrev om i nummer 3/2017. Det enda nya namnet var Stefan Sundquist, 50 år från Sundbyberg (ursprungligen från Luleå).
Han har bland annat suttit i styrelsen för Ifa och har personlig assistans och tillgänglighet som sina hjärtefrågor
– Jag vill att grundtankarna med LSS ska komma tillbaka och lagen inte urholkas som på det sätt som sker nu. Det är viktigt att lagen återigen lever upp till andemeningen i propositionen, säger Stefan Sundquist.
För att komma dit vill han få upp frågan till den politiska toppen.
– Det vore intressant att lyfta den till partiledarnivån. Jag har varit med och träffat socialutskottet och där säger alla att frågan är viktig  men när den kommer till finansdepartementet så stryker de allt.