Flera i arbete efter statlig praktik

Fyra av tio har jobb eller studerar efter att ha gjort praktik i staten. Men regeringens mål för satsningen har ännu inte nåtts.

En kvinna sitter och skriver på ett tangentbord. I bakgrunden hänger ila gardiner.
Raija Kärkkäinen Eriksson är nöjd med sin praktik på regeringskansliet. (Foto: privat)

Fyra av tio har jobb eller studerar efter att ha gjort praktik i staten. Men regeringens mål för satsningen har ännu inte nåtts.
Praktik i staten är ett arbetsmarknadspolitiskt program tänkt för att ge praktikplatser till personer med funktionsnedsättning och nyanlända. Totalt uppger 114 av 200 medverkande myndigheter att de har tagit emot minst en praktikant med funktionsnedsättning sedan i april 2016. Fram till februari i år har cirka 800 personer med funktionsnedsättning fått en praktikplats på en myndighet, enligt en uppföljning som Statskontoret har gjort.
Myndigheter som varit bra på att ta emot praktikanter är till exempel Trafikverket, Skogsstyrelsen och Regeringskansliet.
Regeringens mål för satsningen säger att ett tusen personer om året få praktikplats, men detta mål är ännu inte uppnått.
Hittills har 310 personer med funktionsnedsättning avslutat sin praktik. Av de har fyra av tio fått ett jobb eller påbörjat en utbildning. Det enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen om praktikanternas situation 90 dagar efter praktiken.
En av praktikanterna är Raija Kärkkäinen Eriksson som just nu gör sin praktik i staten, där hon är på regeringskansliet.
– Jag har fått bra stöd från arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att komma igång med rehabilitering efter en lång sjukskrivning berättar Raija Kärkkäinen Eriksson. Hon har haft utmattningsdepression och tål inte stress längre.
– Jag blev stöttad av arbetsförmedlingen att söka en sådan här praktikplats. Jag sökte praktik i staten och efter flera intervjuer och formalia så fick jag platsen.
Raija har varit på regeringskansliet sedan i januari och har nyligen fått förlängd praktik i juli. Hon praktiserar på halvtid. Hon har tidigare arbetat med samhällsfrågor och kulturfrågor och har två högskoleutbildningar i bagaget. Men hon säger att högskoleutbildning inte är ett krav för praktikplatserna. Det i sin tur beror mycket på var man är och vad man gör.
För Raija Kärkkäinen Eriksson har praktikplatsen bland annat inneburit att hon utvecklats som person och fått en chans att utveckla sina administrativa kunskaper. Mycket är digitalt idag.
– Det har varit välordnat och jag har haft bra handledare som är kunniga och tydliga. Jag kan inte säga att jag är missnöjd med någonting.
Tror du att det ökar dina chanser att få jobb sen?
– Ja, det kan stärka mina chanser i yrkeslivet senare och ge mig ökad kompetens. Jag är tacksam för den platsen jag fått.
Tidigare i år beslutade regeringen att förlänga praktikprogrammet hos statliga myndigheter fram till slutet på 2020.