Fler får bilstöd men framtiden är osäker

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.

En hastighetsmätare som visar en fart på ungefär 70 kilometer i timmen.
Farten i handläggningsprocessen ökar, enligt Försäkringskassan, men osäkerheten framåt är stor. (Foto: BillionPhotos.com/Adobe stock)

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.

Sedan lagändringen för drygt två år sedan har utbetalningar av bilstöd sjunkit dramatiskt. De som ansöker om bilstöd har fått vänja sig vid lång väntan på besked. Förra året betalade Försäkringskassan bara ut knappt hundra miljoner kronor i bilstöd, trots att riksdagen anslagit 263 miljoner kronor till systemet.

Tappet har flera orsaker. Bland annat har myndigheterna haft svårt att hantera den nya ansökningsprocessen. Det har medfört att handläggningstiderna har blivit allt längre. För ansökningar som omfattar bilanpassning ökade tiden från i snitt 299 dagar före lagändringen till 389 dagar efter. För ansökningar som bara omfattar grundbidrag mer än fördubblades väntetiden. från 45 till 94 dagar i genomsnitt.

Nu tror dock Försäkringskassan att utvecklingen har vänt. Enligt myndighetens senaste prognos har handläggningstiderna förkortats vilket leder till att utgifterna ökar igen. Under första kvartalet i år betalade Försäkringskassan ut 17,4 miljoner kronor mer i bilstöd än motsvarande kvartal 2018. Det är en ökning med 73 procent.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

För helåret 2019 räknar Försäkringskassan med att betala ut 173 miljoner kronor i bilstöd, en summa som de sedan tror kommer att fortsätta öka, om än långsamt, under de kommande åren.

Att handläggningstiderna minskar är, enligt Försäkringskassan, en effekt av att myndigheten, delvis tillsammans med Trafikverket, har arbetat för att förenkla och effektivisera handläggningen av ansökningar. Myndigheten lovar därtill att göra ytterligare effektiviseringar i år och nästa år.

Samtidigt konstaterar man att prognosen på kort sikt är mycket osäker. Det beror delvis på att utfallet av den påbörjade effektiviseringen inte är skrivet i sten. Men Försäkringskassan pekar också på att det nya regelverket kan påverka människors benägenhet att ansöka om bilstöd.

Dessutom är det inte säkert att de som får stöd beviljat faktiskt använder det. Detta eftersom de nya kraven i många fall leder till att bilköpet blir dyrare än tidigare.

Läs även: Allt om bilstöd på vår tema-sida