Finansministerns försvarar översyn av assistansen

Det finns en stor risk att verksamheten har blivit väldigt mycket dyrare utan att brukarna egentligen har fått mer för pengarna, menar Magdalena Andersson (S).

Porträtt av Magdalena Andersson
Finansminister Magdalena Andersson (S).
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Det finns en stor risk att verksamheten har blivit väldigt mycket dyrare utan att brukarna egentligen har fått mer för pengarna, menar Magdalena Andersson (S).
Sedan finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff i oktober talade om behovet av dämpa ökade kostnader för assistansersättningen för att staten ska klara kostnaderna för flyktinginvandringen har debatten gått het om regeringens ambitioner för den personliga assistansen. På ritbordet finns en ny utredning av LSS och från myndigheterna duggar analyser av kostnadsutveckling och tillämpning tätt.
Nu svarar finansministern på den kritik som har riktats mot henne. I en debattartikel i Aftonbladet skriver Magdalena Andersson att assistansen måste få kosta, men att skattemedel ska gå till rätt saker.
”Regeringens ambition är inte att sänka kostnaderna från dagens nivå utan att hålla tillbaka kostnadsökningarna. Det ska inte ske genom att människor får mindre stöd än de behöver, utan genom att resurser används på ett riktigt sätt.”
Hon slår särskilt ifrån sig kritiken om att hon ställer två grupper i behov av stöd, nyanlända och personer med stora funktionsnedsättningar,  mot varandra.
”Regeringen har allt sedan den tillträdde arbetat med åtgärder för att hålla tillbaka utvecklingen med skenande kostnadsökningar för assistansen. Det har ingenting att göra med hur många människor som söker asyl i Sverige.”
Hon väcker återigen frågan om att de ökande kostnaderna kan bero på felaktiga utbetalningar och ohederliga företag.
”Det finns en stor risk att verksamheten har blivit väldigt mycket dyrare utan att brukarna egentligen har fått mer för pengarna. En sådan utveckling riskerar att undergräva stödet för assistansersättningen.”
Magdalena Anderssons debattartikel hos Aftonbladet