Fattigdom i fokus i New York

Fattigdomsbekämpning står i fokus för årets statspartsmöte om FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som startar idag.

Fattigdomsbekämpning står i fokus för årets statspartsmöte om FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som startar idag.
Personer med funktionsnedsättning måste inkluderas i de nya målsättningar för det internationella utvecklingsarbetet som ska ta vid när tidsfristen för FNs milleniemål går ut vid årsskiftet. Det är utgångspunkten när regeringsrepresentanter och frivilligorganisationer samlas i New York i dag för det åttonde så kallade statspartsmötet om konevetionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
På dagordningen står frågan hur rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska integreras i den så kallade post-2015-agendan som tar vid där milleniemålen slutar.
Fattigdom och funktionsnedsättning är är många gånger tätt sammankopplade. I en stor studie som Världshälsoorganisationen gjorde för några års sedan konstaterades att funktionsnedsättning är betydligt vanligare bland de fattigaste i de länder som undersöktes.
Sambanden är dubbelriktade. Funktionsnedsättning innebär ofta ett livi fattigdom och fattigdom leder många gånger till olika funktionsnedsättningar.
Personer med funktionsnedsättning löper större risk att drabbas av ekonomiskt och socialt utanförskap i sina samhällen. Bristande tillgänglighet, diskriminering och ojämlikhet bidrar till sämre välstånd, både socialt och ekonomiskt.
Om de nya målen för bekämpning av fattigdom ska ha någon effekt måste därför personer med funktionsnedsättning inkluderas, heter det.
Under det tre dagar långa mötet i New York kommer representanterna för de länder som har ratificerat konventionen att diskutera hur integreringen av funktionshinderperspektiv i post-205-agendan ska gå till. Bland annat behandlas behovet av bättre statistik och uppföljning samt hur staterna kan integrera personer med funktionsnedsättning i arbetet med att bekämpa fattigdom.
Här finns mer info om mötet
Följ FN-konferensen via webb-TV