Färre privata utförare i hemtjänsten

Under lång tid ökade antalet privata bolag i hemtjänsten. Nu har utvecklingen vänt.

En hand hos en äldre person håller en larmknapp till trygghetslarmet.
Privata utförare går tillbaka både hos yngre och äldre hemtjäsntanvändare, visar siffror från SKL. (Foto:Ingo Bartussek/Adobe Stock)

Under lång tid ökade antalet privata bolag i hemtjänsten. Nu har utvecklingen vänt.
Nya siffror från Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar att utvecklingen har vänt under de två senaste åren. Fram till 2014 ökade de privata utförarnas andel av hemtjänsten men under 2015 och 2016 har de backat tillbaka.
Fortfarande är dock de privata utförarnas andel av marknaden betydande. Bland hemtjänst användare under 65 år stod privata utförare för en tredjedel av den utförda hemtjäsnten. Bland äldre användare  stod de privata bolagen förlita drygt en femtedel av de utförda timmarna.
Totalt minkar antalet privata utförare. Mellan 2016 och 2017 lämnade 130 privata företag hemtjänstmarknaden med 50 nya tillkom, skriver SKL.
I år är det 158 kommuner som har valfrihetssystem inom hemtjänsten. I drygt 20 av dessa finns det dock inga godkända privata utförare.
Här finns rapporten från SKL