Färre kommuner använder välfärdsteknik

Trots att alla pratar om digitalisering minskar kommunernas användning av välfärdsteknik i stödinsatser hemma hos personer med funktionsnedsättning.

Användningen av välfärdsteknik har under fler år varit på uppgång i svenska kommuner. Digitala lösningar för tillsyn och kommunikation har successivt blivit betydligt vanligare inom kommunal vård och omsorg. Men nu planar utvecklingen ut och på flera områden minskar andelen kommuner som använder välfärdsteknik i stödet till personer med funktionsnedsättning. Det visar Socialstyrelsens senaste uppföljning

Störst minskning syns i användningen av digital teknik för tillsyn nattetid. 2022 använde 43 procent av kommunerna den här tekniken. I är är det bara 27 procent som använder tekniken. Nedgången började visserligen redan året innan men årets minskning är betydligt större än tidigare. 

Även på dagen minskar andelen kommuner som använder digital tillsyn. Från 20 procent under förra året till 13 procent i år. På samma sätt märks minskningar inom användandet av gps-larm.

Enligt Socialstyrelsen kan minskningen bero på att flera kommuner tidigare har prövat teknik i liten skala som de nu har valt att avsluta. Orsaken kan vara att tekniken inte har gett önskad effekt eller att det inte finns resurser att använda den. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Den välfärdsteknik som ökar i användning bland personer med funktionsnedsättning som bor hemma är stöd för digitala inköp av dagligvaror. Denna tjänst används nu i var tredje kommun, vilket är en ökning med åtta procentenheter jämfört med i fjol.

Välfärdsteknik 

Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning
Källa: Socialstyrelsen