Färre assistansanvändare kan vara trendbrott

2016 kan vara året då utvecklingen inom assistansersättningen vände. Det konstaterar Försäkringskassan i en ny rapport.

Flicka i rullstol blir körd av kvinna.
(Foto: bluraz – Fotolia/Adobe Stock)

2016 kan vara året då utvecklingen inom assistansersättningen vände. Det konstaterar Försäkringskassan i en ny rapport.
Färre personer hade assistansersättning förra året jämfört med tidigare år. Från att i flera år ha legat ganska stabilt runt 16000 personer minskade antalet assistansanvändare med ungefär 400 personer till 15 691 användare. För att hitta en lägre siffra får man gå tillbaka till 2008. Samtidigt avtog tillväxten i antalet timmar. Visserligen fortsätter det genomsnittliga antalet beviljade timmar att öka men taken är betydligt lägre än tidigare.
I en ny rapport från Försäkringskassan skriver myndigheten på att 2016 kan markera ett trendbrott för utvecklingen av assistansersättningen men att det är för tidigas att säga om så verkligen är fallet. Nedgången kan också bero på naturlig variation.
Klart är i alla fall att lite drygt 900 personer lämnade assistansersättningen under fjolåret, samtidigt som nybeviljandet minskar. Än så länge finns bara siffror för första halvåret 2016 men de visar på en nedgång i antalet nybeviljanden med 42 procent jämfört med samma period 2015.
Av de som lämnat ersättningen har ungefär 600 personer avlidit medan något hundratal har flyttat till någon form av boende. 188 personer förlorade sin assistansersättning för att de inte längre uppfyllde kravet på 20 timmar av grundläggande behov. Det är något fler än förra året men samtidigt färre än åren 2010 till 2013.
Att antalet indragningar har minskat på senare år förklarar Försäkringskassan med att myndigheten har gjort färre tvåårsomprövningar än tidigare. Detta kan dock komma att ändras. När socialutskottet på torsdagen frågade ut representanter från olika myndigheter om utvecklingen inom personlig assistans meddelade Marie Axelsson, chef för avdelningen för funktionsnedsättning på Försäkringskassan, att tvåårsomprövningarna kan bli fler framöver.
– Vi behöver prioritera tvåårsomprövningarna. Vi har inte arbetet med dem i tillräcklig utsträckning. De är ett viktigt verktyg för att rätt person ska få rätt ersättning, sa Marie Axelsson.