Färre anmälde diskriminering till DO

Arbetsliv och utbildning toppade listan över anmälningarna till Diskrimineringsombudsmannen förra året. Men det totala antalet anmälningar minskar.

Arbetsliv och utbildning toppade listan över anmälningarna till Diskrimineringsombudsmannen förra året. Men det totala antalet anmälningar minskar.
Totalt tog DO emot 401 anmälningar om diskriminering på grund av funktionsnedsättning under 2013. Det är en minskning jämfört med tidigare år. 2012 gjordes till exempel 485 anmälningar.
Antalet anmälningar gör ändå funktionsnedsättning till den näst vanligaste diskrimineringsgrunden bland anmälningarna till DO.
312 av anmälningarna faller under diskrimineringslagen. Utöver arbetsliv (85 anmälningar) och utbildning (73) handlade det om diskriminering inom försäljning av varor, tjänster och bostäder (67), socialförsäkring (29), hälso- och sjukvård (23) och arbetsförmedling (15). Därtill kommer ett mindre antal anmälningar inom andra områden.
DO konstaterar i sin årsredovisning att det är en liten andel av de anmälningar som görs som har förutsättningar att drivas i domstol. Men myndigheten menar att anmälningarna ger kunskap om hur det ser ut i samhället som kan användas i ett bredare arbete mot diskriminering.