Farhågan: Hbtq-personer extra utsatta under pandemin

Hbtq-personer med funktionsnedsättning löper extra stor risk att hamna i utanförskap under covid-19-pandemin. Det menar Patrik Forslin som under hösten uppmärksammar frågan i ett projekt.

Porträtt av Patrik Forslinq
Patrik Forslin. (Foto: Albert Martinsson)

Hbtq-personer med funktionsnedsättning löper extra stor risk att hamna i utanförskap under covid-19-pandemin. Det menar Patrik Forslin som under hösten uppmärksammar frågan i ett projekt.

Med ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen ska Patrik Forslin på Bosse råd, stöd och kunskapscenter under hösten ta reda på hur hbtq-personer med funktionsnedsättning har det och vilket stöd de kan behöva under pandemin. Utgångspunkten är att en redan utsatt grupp riskerar att bli än mer marginaliserad när samhället ställer om för att begränsa spridningen av coronasmitta. 

– Jag tänker mycket intersektion när jag tittar på det här. Ju fler utanförskap  eller minoritetsskap som en person har, desto mer utsatt blir situationen, säger Patrik Forslin. 

Han tar två konkreta exempel. Det första handlar om Hbtq-personer med funktionsnedsättning som lever i ett socialt sammanhang där de riskerar att bli utsatta för hedersvåld.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

– Där blir utsattheten extra stor i samband med att vi inte ska röra oss så mycket i samhället. Verksamheter stänger ner vilket gör att de fria rum som brukar finnas inte längre är öppna. Man blir än mer hänvisad till hemmiljön och det lilla nätverket.  

Den andra gruppen som Patrik Forslin menar riskerar att fara illa under pandemin är transpersoner som väntar på behandling för könskorrigering. De har i många fall fått avbryta processen när sjukvården har ställt om och operationer och behandlingar har skjutits på framtiden. 

– Att leva med den osäkerheten gör det svårt. För den som har en funktionsnedsättning och kanske behöver fysiskt eller kognitivt stöd, innebär varje möte risken att bli könad rent verbalt. Den könsidentitet man uppvisar riskerar att bli otydlig för omgivningen vilket kan skapa en särskild utsatthet, säger Patrik Forslin och tillägger: 

– Under pandemin har det varit mycket sjukskrivningar bland omsorgspersonal. Det kommer hela tiden nya vikarier och varje gång måste man komma ut och slåss för att bli sedd som den man är. 

FAKTA Hbtq, funktionsnedsättning och pandemin
Projektet »Normbrytande funktionalitet och sexualitet under pandemin« pågår till årsskiftet. Till projektet finns en referensgrupp med åtta organisationer. Där ingår bland annat flera representanter från funktionshinderorganisationer och hbtq-rörelsen. Information och kontaktuppgifter hittar du på projektets webbplats