Få myndigheter är fullt tillgängliga

Bara nio av 257 statliga myndigheter uppfyller kriterierna för grundläggande tillgänglighet.

Bara nio av 257 statliga myndigheter uppfyller kriterierna för grundläggande tillgänglighet.
Sedan början av 2000-talet har statliga myndigheter ett särskilt ansvar att verka för att deras verksamhet, lokaler och information är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
I sin årliga rapport om myndigheternas tillgänglighet, som presenteras i dag, konstaterar Myndigheten för delaktighet återigen att målet är långt i från uppnått. Visserligen ser myndigheten en positiv trend i delar av statsförvaltningen, en tredjedel av myndigheterna uppvisar bättre tillgänglighet idag än för ett år sedan, men samtidigt uppger flera myndigheter att deras tillgänglighet har försämrats och bara nio av 257 myndigheter når grundnivån för acceptabel tillgänglighet.
Den mest positiva utvecklingen ser Myndigheten för delaktighet inom området information och kommunikation. Bland annat har flera webbplatser för bättre struktur och fler erbjuder information i alternativa format.
Myndigheterna har även tagit ett litet steg framåt i arbetet med att integrera funktionshinderperspektiv i rekryteringspolicyn, även om fyra av tio ännu inte har gjort det.
På andra områden står utvecklingen stilla eller backar. Till exempel är det fortfarande 30 procent av myndigheterna som inte har tagit fram en handlingsplan för tillgänglighetsarbetet och andelen myndigheter som har utsett en samordnare för tillgänglighetsarbetet har minskat.
För att upp en myndighet ska uppnå grundläggande tillgänglighet ska 13 kriterier vara uppfyllda:Har handlingsplan

 1. Har utsett samordnare
 2. Har inventerat lokaler
 3. Har inventerat skriftlig information
 4. Har inventerat kommunikationen
 5. Har inventerat webbplatsen
 6. Har åtgärdat publika utrymmen
 7. Har åtgärdat personalutrymmen
 8. Ingår i brandskyddet
 9. Har utbildat personer med personalansvar
 10. Har rutiner för alternativa format
 11. Alternativa format går att beställa – anges i alla eller vissa publikationer
 12. Har utformat webbplatsen enligt internationell standard

Undersökningen listar även hur myndigheterna uppfyller kraven för tillgänglighet i sina lokaler och för sitt informationsarbete.
Totalt uppnår 32 myndigheter full pott för tillgängligheten till sina lokaler medan 13 myndigheter gör det samma för sin kommunikation
 
Listan över myndigheternas tillgänglighet finns hos MFD