Få butiker bryr sig om tillgänglighetslag

Lagändringen om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering har ingen betydelse för tillgängligheten i detaljhandeln, visar en ny undersökning.

Kläder hänger på galgar i vad som ser ut som en lite mer exklusiv butik
foto: Freeimages.com

Lagändringen om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering har ingen betydelse för tillgängligheten i detaljhandeln, visar en ny undersökning.
Butikschefer är överlag positivt inställda till att göra sina butiker tillgängliga för kunder med funktionsnedsättning, men kunskapen om hur det ska gå till är låg, visar en ny undersökning från Konsumentverket.
Myndigheten har låtit intervjua drygt 500 butikschefer inom detaljhandeln om deras arbete med att göra sina butiker tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar.
Undersökningen visar att kunskapen om förra årets lagändring som klassar bristande tillgänglighet som en form av diskriminering har gått ommärkt förbi butiksvärlden. Bara var tredje butikschef känner till lagändringen och bland dessa är en förkrossande majoritet övertygad om att den inte har någon betydelse för tillgänglighetsarbetet i deras butik.
Samtidigt uppger mer än hälften av butikscheferna att de jobbar aktivt med tillgänglighet och sju av tio säger att tillgänglighetsfrågor är ett område som har hög prioritet. Men trots detta är resultatet av arbetet magert. Sex av tio av de tillfrågade butikerna saknar till exempel automatisk dörröppnare eller skjutdörrar. Ändå anser lejonparten av butikscheferna i dessa butiker att deras lokaler är tillgängliga.
Drygt hälften av butikerna uppger att de har förbättrat tillgängligheten under senaste två åren. Den absolut vanligaste åtgärden är att göra gångarna i butiken bredare medan bara en procent av butikerna har jobbat med att flytta varor till en lägre höjd.
Begränsningar i lokalerna är det vanligaste hindret för tillgänglighetsförbättringar i de tillfrågade butikerna, men brist på pengar, tid och kunskap nämns också som ett hinder.
Av  butikerna i undersökningen har den stora majoriteten tio anställda eller färre. Hälften ingår dock i en större butikskedja.