Få använder myndigheternas e-tjänster

Personer med funktionsnedsättning tillhör dem som i mindre utsträckning använder digitala tjänster hos olika myndigheter.

En när bild av skärmen på en mobiltelefon där det syns en mappa med appar för sociala medier och e-post.
I vissa fall är personer med funktionsnedsättning mer aktiva på internet. (Foto: Aleksei – stock.adobe.com)

Personer med funktionsnedsättning tillhör dem som i mindre utsträckning använder digitala tjänster hos olika myndigheter.

Nästan alla svenskar (95 procent) använder internet på något sätt, visar den årliga rapporten Svenskarna och Internet, som Internetstiftelsen publicerade idag. Men bland personer med funktionsnedsättning är internetanvändningen lägre än genomsnittet i flera fall. 

»Bör vi fråga oss om de som mår dåligt, är sjuka, står utan jobb eller har en funktionsvariation har ork, möjlighet eller teknisk kunskap att till sig de digitala tjänsterna?«, skriver författarna i rapporten.

Internetstiftelsen har bland annat tittat på hur svenskarna använder olika myndigheters e-tjänster. Ett exempel är Försäkringskassan vars e-tjänster bland annat gör det möjligt att ansöka om olika stöd och bidrag. Det går också att följa sina ärenden under det som kallas »Mina sidor«. Rapporten visar att användandet skiljer sig mycket bland olika grupper och var i livet människor befinner sig. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Framför allt finns användarna bland barnfamiljer, arbetssökande, långtidssjuka och personer med funktionsnedsättning. Men även mellan dessa grupper varierar användningen stort. Bland personer med hemmaboende barn är det 76 procent som använder de digitala tjänsterna.

Bland personer med funktionsnedsättning är motsvarande siffra bara 31 procent, trots att de tillhör målgruppen. 

Svenskarna och internbet visar också att det är signifikant färre personer med funktionsnedsättning som använder e-tjänster för pension och kollektivtrafik, jämfört med genomsnittet i befolkningen. 

Men det finns också området där gruppen sticker ut i motsatt riktning. Till exempel skriver personer med funktionsnedsättning i större utsträckning än andra egna inlägg på Facebook. Det är också något högre andel av de som har funktionsnedsättning som har en egen blogg, jämfört med genomsnittet i befolkningen. 

Totalt har 3000 personer deltagit i undersökningen.