Expert: Så kan hissen bli säker vid brand

En ny svensk standard gör det möjligt att utrymma med hissen när det brinner.

Att utrymma en byggnad vid brand kan vara komplicerat för den som använder rullstol. Hissar som har funkat fint för att ta sig in i byggnaden stängs av och får av säkerhetsskäl inte användas när det brinner. Den som inte kan ta sig ut via utrymningstrappor hänvisas istället till skyddade utrymningsplatser inne byggnaden där man förväntas invänta räddning. 

Nu kan det bli ändring på detta. Tack vare en ny svensk standard blir det möjligt att förhållandevis enkelt skapa säkra hissar som fungerar även när det brinner i byggnaden. 

– Den främsta funktionen vi är ute efter är att förbättra utrymningsmöjligheterna för personer som inte kan ta sig ner själva för trappor och erbjuda möjligheten till självutrymning, säger Axel Mossberg, forskningschef och senior brandskyddskonsult, som varit ordförande för arbetet med den nya standarden.

– Vi har försökt hitta en säkerhetsnivå som är bra och rimlig och som motsvarar den säkerhetsnivå som ges av en utrymningsplats som är reglerad idag, tillägger han. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Tricket för att uppnå detta är att placera hissen i en egen brandcell. 

– Principen är att man inte skyddar själva hissen i sig utan istället bygger ett skydd runt hissen så att utrymmet framför hissen aldrig är tänkt att drabbas av en brand.

Axel Mossberg har varit ordförande för arbetet med den nya standarden. Foto: Pressbild

Lösningen innebär att samma hissar som idag finns på marknaden kan användas även som brandsäkra utrymningsvägar, om de säkerhetskrav som standarden ställer på byggnaden är uppfyllda. Det innebär bland annat krav på detektering av rök framför hissen och säkring av försörjning av el till hissen. 

Det öppnar också för att säkra hissar i befintliga byggnader, berättar Axel Mossberg. 

– I vissa fall är det säkert redan byggt så att det räcker att sätta in ett detektionssystem och rätt styrningar. I andra fall kanske man behöver förstärka brandcellsgränserna runt hissen och se över hur eldragningar och andra installationer är gjorda. 

Att bygga en brandsäker hiss kan dessutom vara ekonomiskt fördelaktigt. Vid installation i en ny byggnad, där man annars hade haft krav på en säker utrymningsplats, så är lösningen i värsta fall kostnadsneutral, menar Axel Mossberg. I andra fall kan det faktiskt bli en besparing. 

– Det finns flera tillfällen där man kan spara yta på att inte ha en utrymningsplats. Då blir det ekonomiskt lönsamt att använda hissar i stället. Hissarna kommer ju ändå att finnas där.

I de fall hissen har en säkerhetsnivå och kapacitet som motsvarar en utrymningstrappa så behöver inte en sådan finnas i byggnaden. Det öppnar för stora kostnadsbesparingar, säger Axel Mossberg och pekar på att det redan idag finns enskilda bygnander i Sverige som förlitar sig helt på hissar vid utrymning. 

– Det har tillämpats lite då och då, men det kräver speciallösningar i varje enskilt fall. Det har aldrig slagit igenom, just för att vi inte har en svensk standard att luta sig mot. 

Hur vet man då att man befinner sig i en byggnad där hissen får användas vid en brand? Här ställer den nya standarden krav på att det finns tydligt information till användarna. 

– Det ska finnas speciell skyltning och märkas upp i utrymningsplaner. Den normala utrymningsinformationen ska kompletteras med information om att hissen kan användas av de som behöver den, säger Axel Mossberg. 

Brandsäker hiss

Standarden SS 763510 föreskriver att en hiss byggs in i en egen brandcell. Brandcellens gränser skyddar hissen och nödvändiga installationer från branden och gör den säker att använda för utrymning. Hur länge hissen kan användas vid en brand avgörs av brandcellens skyddsnivå.