Europaparlamentet sa ja till ny lag om tillgänglighet

Kritiserad kompromiss klubbades av parlamentet. EUs nya tillgänglighetslag ställer högre krav än tidigare men kritikerna menar att viktiga bitar saknas.

En hand tar ut euro-sedalr ur en bankomat. På bilden syns även knappsatsen.
Bankomater är en av de produkter där EU inför krav på tillgänglighet. (Foto: FotoHelin/Adobe Stock)

Parlamentet klubbade kritiserad kompromiss. EUs nya tillgänglighetslag ställer högre krav än tidigare men kritikerna menar att viktiga bitar saknas.

En stor majoritet av parlamentarikerna röstade på onsdagen för den kompromiss till ny tillgänglighetslag som rådet och parlamentet kom överens om i november

EUs nya tillgänglighetslag ställer krav på att vissa tjänster och produkter ska vara tillgängliga för att få saluföras inom unionen. Det handlar om saker som mobiltelefoner, datorer, bankomater och biljettautomater men lagen omfattar även mobilappar, e-handel och telekommunikationer. Dessutom ska de nationella larmnumren i medlemsländerna vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 

Men samtidigt som den europeiska funktionshinderrörelsen ser dagens beslut som en framgång är de kritiska till lagens utformning. Kritiken fanns med redan när kommissionen presenterade sitt ursprungliga lagförslag 2015. Kritikerna pekar på att lagen varken omfattar byggd miljö eller transporter vilket gör den begränsad. Att den dessutom inte omfattar vissa småföretag bidrar ytterligare till att avlöva lagstiftningen. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Innan de nya reglerna träder i kraft ska de även antas av rådet och publiceras i EUs officiella tidning. Sedan har medlemsländerna tre år på sig att införliva direktivet i nationell lagstiftning.  

FAKTA Produkter och tjänster som får krav på tillgänglighet

  • Datorer och operativsystem
  • Bankomater, biljett- och incheckningsautomater
  • Telefoner och smarta mobiler
  • Tv-utrustning för digital-tv
  • Telefonitjänster och tillhörande utrustning
  • Audiovisuella mediatjänster som tv-sändningar
  • Banktjänster
  • E-böcker
  • E-handel
  • Passagerarservice för kollektivtrafik