EU-kritik mot statsstödet till Samhall

Statens merkostnadsersättning till Samhall bryter mot EUs regler om statsstöd till företag, slår EU-kommissionen fast. Nu måste Sverige vidta åtgärder.

Statens merkostnadsersättning till Samhall bryter mot EUs regler om statsstöd till företag, slår EU-kommissionen fast. Nu måste Sverige vidta åtgärder.
EU-kommissionen har i drygt tre års tid granskat om statens stöd till Samhall är förenligt med reglerna för EUs inre marknad. Granskningen är resultatet av en klagomål från branschorganisationen Städföretagen inom Almega om att statens stöd leder till att Samhall kan sänka sin priser och ge högre löner till de anställda som inte har funktionsnedsättning.
I sitt beslut konstaterar EU-kommissionen att konstruktionen för den ersättning som Samhall får för de merkostnader som uppstår väljer av att anställa personer med funktionsnedsättning inte uppfyller alla kriterier i EUs regelverk. Bland annat slår kommissionen ned på att storleken på statsbidraget inte beräknas utifrån faktiska merkostnader utan ges om sett fast belopp baserat på antal producerade timmar. Därtill har staten inte gjort tillräckligt långtgående undersökningar för att garantera att ersättningen inte överstiger den merkostnad som ett genomsnittligt välskött bolag i branschen har för att anställa en person med nedsatt arbetsförmåga.
Sammantaget innebär bristerna att Samhall beviljas en ekonomisk fördel, anser EU-kommissionen och kräver att Sverige genomför sju olika åtgärder för att stödet ska rymmas inom unionens regler.
Bland annat ska uppdraget till Samhall tidsbegränsas och det ska införas mekanismer för att kontrollera att Samhall inte får för mycket pengar och att det går att kräva tillbaka pengar om Samhall överkompenseras.
Åtgärderna ska vidtas innan den 31 december 2018.
Kommissionen anser dock inte att Samhall generellt dumpar sina priser. Istället slår man fast att bolaget fastställer marknadsmässiga priser för sina varor och tjänster. Man hänvisar till uppgifter som visar att Samhall vinner en av tre upphandlingar som bolaget medverkar i och att bolagets begärda priser inte avviker särskilt mycket från konkurrenternas.
Här finns hela beslutet från EU-kommissionen