Ett starkare DHR

Åsa Strahlemo: DHR har en spännande tid framför sig med många möjligheter att göra skillnad.

Det här är en krönika. Åsikter i texten står skibenten för.

Jag vill börja med att tacka för det fina förtroendet att få fortsätta som er förbundsordförande för en period till. Jag ser fram emot att tillsammans med er arbeta vidare utifrån det av förbundsmötet beslutade verksamhetsprogrammet för 2024–2026 liksom de 15 punkter för förändring av DHR:s organisation som mötet bestämde för att stärka och modernisera vårt förbund.

Verksamhetsprogrammet är vår gemensamma kompass som visar riktningen framåt för alla nivåer i förbundet. Det utgår från vår vision om ett universellt utformat samhälle, där varje människa ses som en tillgång. Det framhäver behovet av varje människas rätt till självbestämmande, delaktighet och möjlighet att påverka sin egen vardag. 

»Genom en stegvis utbildning under tre år, skapar vi också värdefulla möjligheter till nätverkande och gemenskap.«

Åsa Strahlemo, förbundsordförande i DHR

Verksamhetsprogrammet innehåller också vår nya utbildningssatsning inom områdena tillgänglighet, hjälpmedel och personligt stöd. Satsningen är viktig för att ge våra medlemmar kunskap och verktyg att aktivt kunna påverka sina rättigheter och möjligheter, både i den egna vardagen liksom i samhället i stort. Genom en stegvis utbildning under tre år, skapar vi också värdefulla möjligheter till nätverkande och gemenskap bland våra medlemmar, vilket är viktigt för att vi ska kunna fortsätta att utvecklas som förbund. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Tillgänglighet, hjälpmedel och personligt stöd är också de sakområden där förbundet kommer att fokusera det rättighetspolitiska arbetet under de kommande tre åren. 

De 15 punkterna för att stärka och modernisera DHR skapar en bra grund för hur vi som organisation kan utvecklas framåt, samtidigt som vi behåller ett fortsatt starkt fokus på samhällsförändring och mänskliga rättigheter. 15-punktsprogrammet rör bland annat förbättringar av vår interna och externa kommunikation, med planer på att utveckla digitala plattformar för informationsutbyte mellan medlemmar och förtroendevalda. Regelbundna digitala dialogmöten är en del av detta, som syftar till att hålla dialogen och erfarenhetsutbytet levande inom vår organisation. 

En annan central del av de antagna förslagen är att ta fram en medlemsvärvningsstrategi, och att se över våra rutiner för hur vi välkomnar nya medlemmar. Detta, tillsammans med en översyn av vår struktur för medlemsavgifter, är steg mot att göra DHR till en ännu starkare, öppnare och mer välkomnande organisation. 

För att bättre kommunicera vårt arbete och engagemang både internt och externt, planerar vi för regelbundna nyhetsbrev och en förbättring av vår webbplats. Det är viktigt att vi blir tydligare i vårt budskap och att vi når ut till fler som kan tänkas vilja bli medlemmar i DHR, men även för att kunna påverka makthavare ännu bättre. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till den avgående förbundsstyrelsen för deras ovärderliga arbete och engagemang. Till den nya styrelsen säger jag varmt välkommen, och jag ser mycket fram emot vårt kommande gemensamma arbete. 

DHR har en spännande tid framför sig med många möjligheter att göra skillnad. Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att fortsätta arbeta framåt för att skapa ett mer inkluderande samhälle där alla ges möjligheten att bidra och vara delaktiga. Tillsammans fortsätter vi att bygga ett starkare och mer inkluderande samhälle.