Ekonomi bakom indragna assistanstillstånd

Var åttonde assistansbolag förlorade tillståndet när Inspektionen för vård och omsorg granskade verksamheten.

Var åttonde assistansbolag förlorade tillståndet när Inspektionen för vård och omsorg granskade verksamheten. 
Mellan juli 2013 och januari i år återkallade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tillstånden från sju granskade assistansbolag. I sex av fallen handlade det om ekonomiska missförhållanden. I ett av fallen har tillståndet återkallats med hänvisning till ”omständigheter i övrigt”. I två av fallen finns det klarlagda kopplingar till brott, skriver IVO i en rapport som publiceras idag.
Totalt granskade IVO 55 bolag under perioden. 13 granskningar avslutades utan anmärkning. Lika många avslutades med anmärkning. I ytterligare 22 fall krävdes åtgärder och i sju fall drogs alltså tillståndet in.
I de fall IVO har utdelat anmärkningar handlar det ofta om brister i dokumentationen av verksamheten. Även när myndigheten går längre och kräver åtgärder gäller det i många fall bristande dokumentation, men det kan också handla om systematiskt kvalitetsarbete och kompetensutveckling.
Idag har över 1000 verksamheter tillstånd att bedriva personlig assistans. Granskningen omfattar därmed fem procent av samtliga tillståndsinnehavare. Urvalet till granskningen har inte gjorts slumpmässigt utan utifrån ett riskurval.
Samtliga verksamheter som har fått tillståndet indraget var aktiebolag.