Efter 40 år hänger »Bosse« på en skör tråd

»Bosse – råd, stöd och kunskapscenter« i Stockholm riskerar att bli utan uppdrag från regionen. Verksamhetschefen Patrik Forslin är kritisk.

 Bosse bedriver stödverksamhet till personer med nedsatt rörelseförmåga i Stockholms län sedan början av 1980-talet. Här kan man få hjälp med allt från att ansöka om merkostnads­ersättning till att hitta motivation och riktning i livet (läs mer om Bosse i Funktionshinderpolitik 3/2021). Verksamheten bedrivs på uppdrag av regionen som upphandlar den under den formella beteckningen psykosocial habilitering

I slutet av 2021 firade Bosse sitt 40-årsjubileum, med visst självförtroende. Därför blev det på många sätt en chock när Region Stockholm i november meddelade att man avslutar upphandlingen av den tjänst som Bosse erbjuder. 

– Vi erbjöds istället ett förlängt avtal till 2023 för att under den tiden erbjuda deltagarna en »sömlös« övergång till regionens egna verksamheter, säger Patrik Forslin, verksamhetschef på Bosse. 

Enligt regionen ska det stöd som Bosse erbjuder istället ges i primärvården. Tanken är att stödet ska finnas nära människor oavsett var i regionen de bor. Bland annat genom att fler husläkarmottagningar får särskilt ansvar för att ge stöd till personer med omfattande funktionsnedsättning. Förändringen sker inom den versamhetsutveckiling som kallas »god och nära vård«.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

I praktiken innebär det att de cirka 700 personer som Bosse möter varje år istället ska fördelas andra mottagningar runt om i länet. 

– Vi jobbar med alla frågor i socialförsäkringen och har kunskap om alla undergrupper i målgruppen, med deras unika och specifika behov. Den kompetensen kommer inte att kunna uppehållas. 

Patrik Forslin är kritisk till regionens argument om att stödet flyttas närmare människor. 

– När man inom politiken talar om att vården ska vara patientnära då kan jag inte tänka mig att det är det geografiska man tänker på. Utan den ska vara personcentrerad. Personen ska vara i centrum av sitt eget liv. Men regionen räknar kilometer till hus­läkarmottagningen.

Han får stöd från flera funktionshinderorganisationer i Stockholm som i ett brev till regionen kräver att politikerna tar upp frågan om Bosses framtid på sitt bord.

»Vi befarar stor försämring för personer med medfödda och förvärvade funktionedsättningar vad gäller tillgången till neutralt, huvudmannaövergripande och samordnat råd och stöd.«, skriver bland andra DHRs, Neuros och RBUs organisationer i Stockholms län. 

Bosse Råd, stöd och kunskapscenter

Personalkooperativ som erbjuder stöd till personer med nedsatt rörelseförmåga genom bland annat rådgivning, KBT och utbildning.