Dubbel diskriminering under lupp

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska fördjupa kunskapen om diskriminering som samtidigt berör flera diskrimineringsgrunder.

Regeringen ger DO i uppdrag att utifrån anmälningar om diskriminering som kommer till myndigheten fördjupa kunskapen om diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder. Dessutom ska DO belysa frågor som har att göra med intersektionalitet.

Ombudsmannen ska särskilt belysa situationer eller förutsättningar som medför särskild risk att bli utsatt för diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder, skriver regeringen i uppdraget.

Ett exempel på diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder är diskriminering av flickor och kvinnor med funktionsnedsättning. En form av dubbel diskriminering där både diskrimineringsgrunderna kön och funktionsnedsättning berörs. Just denna kombination har FN:s kommitté om rättigheter för personer med funktionsnedsättning rekommenderat Sverige att vidta åtgärder emot. 

Sju diskrimineringsgrunder

Diskrimineringslagen innehåller totalt sju olika diskrimineringsgrunder:
Kön 
Könsidentitet eller könsuttryck 
Etnisk tillhörighet 
Religion eller annan trosuppfattning 
Funktionsnedsättning 
Sexuell läggning 
Ålder

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!