DO: Låt bostäder omfattas av skyddet mot diskriminering

Bristande tillgänglighet i bostäder bör omfattas av diskrimineringslagen. Det föreslår Diskrimineringsombudsmannen (DO) efter att ha analyserat marknaden för hyresbostäder.

Bristande tillgänglighet räknas sedan 2015 som en form av diskriminering enligt diskrimineringslagen. Men förbudet gäller inte alla samhällsområden. Bland annat är bostäder undantaget från lagens krav. 

Detta vill DO ändra på. I en ny rapport har myndigheten undersökt hur vanligt det är med diskriminering på marknaden för hyresbostäder. Man konstaterar att det varje år kommer in relativt många anmälningar om om upplevd diskriminering som rör fysiska hinder i anslutning till bostäder. Anmälningarna rör problem som trasiga hissar, brist på ramper eller avsaknad av handikapparkering. 

Undantaget i diskrimeringslagen gör dock att DO i få fall kan gå vidare med någon form av åtgärder. 

Ett förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet på bostadsområdet skulle bidra till att personer med funktionsnedsättning får tillgång till sina mänskliga rättigheter och möjlighet till upprättelse när rättigheter kränks, skriver DO i rapporten. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!