DO kräver kommun på diskrimineringsersättning

Bristande tillgänglighet på förskolan tog kommunen fyra år att åtgärda.

Efter sommaren 2017 började den rullstolsanvändande flickan på förskolan. Ansökan om plats hade kommit in till kommunen en drygt halvår tidigare. Ändå möttes flickan av stora brister i tillgängligheten. Bland annat fick inte rullstolen plats i toalettrummet och toalettstol och trösklar var inte anpassade, uppger Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Först i mars 2019 ska kommunen ha meddelat ambitionen att åtgärda den bristande tillgängligheten på förskolan, men det skulle dröja till september 2021 innan alla anpassningar var gjorda. 

Nu begär DO att kommunen ska betala 200 000 kronor i diskrimineringsersättning till flickan. DO anser att kommunen har brustit i sin skyldighet att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet. Åtgärder som behövs för att tillgodose flickans behov av anpassningar för att dels kunna förflytta sig, dels sköta sin hygien på samma villkor som andra förskolebarn.

Enligt  DO har kommunen genom sitt agerande diskriminerat flickan i form av bristande tillgänglighet.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

– Människor med funktionsnedsättningar möter svårigheter i samhället under hela sin livstid, först som barn och därefter som vuxna. Att i sin utbildningsmiljö inte tillförsäkras ens de anpassningar som behövs för att man ska kunna sköta sin hygien, är ett allvarligt problem, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius i ett pressmeddelande.

Om kommunen väljer att inte betala ut ersättning till flickan kommer DO att lämna in en stämningsansökan mot kommunen, skriver myndigheten i pressmeddelandet.