DO: Diskriminering att stoppa assistanshund

Trots att flygbolaget medgav att det var ett misstag att neka assistanshunden tillträde till kabinen gjorde de om samma misstag en gång till.

Ett flygbolag har utsatt en kvinna för diskriminering när de nekade henne att ta med sin assistanshund på flyget, anser Diskrimineringsombudsmannen (DO). Vid kvinnans första försök att boka en resa med flygbolaget fick hon besked från kundtjänsten om att assistanshunden inget fick tas med i kabinen. Kvinnan anmälde då flygbolaget för diskriminering. Bolaget uppgav att nekandet var ett misstag och man gav kvinnan kompensation i form av ett presentkort, uppger DO.

Men när kvinnan skulle använda presentkortet för att boka en ny resa fick hon återigen beskedet att assistanshunden inte var välkommen i kabinen. Enligt DO har flygbolaget därmed utsatt kvinnan för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Ombudsmannen hänvisar till en EU-förordning som slår fast att en erkänd assistanshund ska beredas plats på flyget. 

DO menar att flygbolaget inte har vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet då personalen inte har haft tillräcklig kunskap om vilka hundar som klassas som assistanshunder eller om hur dessa ska bokas in på flyget.

DO begär därför att flygbolaget ska betala 40 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. Om bolaget inte går med på detta kommer DO att ta fallet till tingsrätten, uppger myndigheten i ett pressmeddelande. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!