»Det krävs många strån till stacken«

Trots långdragna processer och få anmälningar konstaterar Emil Erdtman att det går att använda domstolarna för att komma åt diskriminering på grund av bristande tillgänglighet.

Emil Erdtman har lett arbetet med projektet Lagen som verktyg. (Foto: Albert Martinsson)

Trots långdragna processer och få anmälningar konstaterar Emil Erdtman att det går att använda domstolarna för att komma åt diskriminering på grund av bristande tillgänglighet.

I tre år har Emil Erdtman arbetat för att höja kunskapen om diskriminering på grund av bristande tillgänglighet inom funktionshinderrörelsen. Genom projektet Lagen som verktyg har han tillsammans med sina kollegor granskat den juridiska utvecklingen inom området och utbildat jurister och förtroendevalde inom rörelsen om hur lagstiftningen som infördes 2015 kan användas i arbetet för bättre tillgänglighet.

I dagarna avslutas arbetet och Emil Erdtman kan konstatera att tre år är en kort tid i juridiska sammanhang. Rättsväsendets kvarnar mal långsamt och det kan ta flera år från anmälan till domslut.

– Det är långsamma processer, men de är viktiga. Man måste lära sig att det tar tid och ha tålamod.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

För trots de långsamma processerna och att få personer anmäler diskriminering har positionerna flyttats framåt, menar han. Idag finns en handfull avgöranden där domstolarna har påbörjat utformningen av en rättspraxis inom området och flera funktionshinderorganisationer har drivit fall för medlemmars räkning.

– Det är nästan det roligaste, att det har kommit in ett nytt arbetssätt i rörelsen.

Flera av fallen har bidragit till att det skapas en rättspraxis som slår fast vad lagen betyder och vad man kan få rätt för. En källa till kunskap som inte minst rörelsen borde använda i arbetet för bättre tillgänglighet, på riksnivå eller i det kommunala funktionshinderrådet, menar han. 

– Det krävs många strån till stacken för att en lag ska bli verkningsfull och effektiv. Dels krävs anmälningar men också ett tryck från media och allmänhet på att den ska användas, säger Emil Erdtman. 

FAKTA Lagen som verktyg
Tre årigt projekt som med stöd från Arvsfonden har jobbat för att öka kunskapen om diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. Projektet har sammanställt en kunskapsbank på nätet och gett ut en bok om hur diskrimineringsrätten fungerar och hur man arbetar med strategisk processföring.