Det krävs ett samhälle för att skapa tillgänglighet

Lars Lindberg: Lagstiftning kommer inte åt alla barriärer

Det här är en opinionsartikel. Åsikter i texten är skribentens egna.

Det krävs en by för att uppfostra ett barn, är titeln på en bok av tidigare amerikanska utrikesministern och presidentkandidaten Hillary Clinton. Uttrycket sägs ursprungligen vara ett afrikanskt ordspråk och visar att det behövs ett lokalsamhälles engagemang för ett barns uppfostran och utveckling – och inte enbart föräldrarnas. För att låna uttrycket till ett annat sammanhang: Det krävs ett samhälle för att skapa tillgänglighet. Alltså att det behövs många olika aktörer – inte enbart staten – som agerar och engagerar sig för att skapa ett tillgängligt arbetsliv, skola, närmiljö och så vidare.

Ett sådant initiativ är Valuable 500 som är ett globalt nätverk av 500 företagsledare, och som har åtagit sig att driva inkludering av funktionshinderfrågor i sina företag. Nätverket tillkom 2019 på World Economic Forum, en årlig konferens med världens mäktigaste beslutsfattare inom politik och näringsliv, efter ett initiativ av synskadade aktivisten Caroline Casey. Ett viktigt mål för Valuable 500 är att personer med funktionsnedsättning ska komma upp på företagens egna agendor. På det sättet ska personer med funktionsnedsättning synliggöras som anställda och som kunder.

De 500 företagen inom nätverket ska utbyta kunskap och erfarenheter för att utveckla metoder för ökad inkludering.
Sedan 2019 har Valuable 500 lyckats ansluta och engagera flera av de största företagen i världen. Ett välbehövligt initiativ då det hittills varit få företag som har aktivt inkluderat ett funktionshinderperspektiv i sin verksamhet, jämfört med andra perspektiv som miljö,
jämställdhet och hbtq.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

»Lagstiftning kommer inte åt alla barriärer och stödinsatser som lönebidrag är inte tillräckliga medel för ett inkluderande arbetsliv.«

Ett annat internationellt initiativ är den österrikiska stiftelsen Zero Project som startade 2007. Målet är att skapa en värld med noll (Zero) hinder för personer med funktionsnedsättning. Varje år genomförs i samarbete med Förenta Nationerna en stor konferens i Wien, där man presenterat innovativa projekt och lösningar för att skapa delaktighet och inkludering av personer med funktionsnedsättning. Inför konferensen sker nominering av projekten som sedan gallras ut i en urvalsprocess av experter. Även i detta initiativ deltar många av det största företagen och organisationerna i arbetet. Lösningarna är allt från IT och annan teknik till olika arbetssätt inom till exempel arbetslivet.

Naturligtvis är inte dessa initiativ en ersättning eller ett alternativ till en aktiv stat som reglerar med lagar och inrättar stödsystem. Men lagstiftning kommer inte åt alla barriärer och stödinsatser som lönebidrag är inte tillräckliga medel för ett inkluderande arbetsliv. Erfarenheterna från miljöarbetet visar att konsumentpåverkan har stor betydelse för företagens engagemang till omställning mot hållbara produkter och verksamhet.

Hur ser Sveriges deltagande då ut i dessa initiativ? Beklämmande lågt. Enbart två svenska företag är med i Valuable 500: Spotify och elsparkcykelföretaget VOI. Till Zero Project är det få svenska projekt som nominerats och än mindre fått en utmärkelse.

Avslutningsvis, för att ytterligare parafrasera på det inledande ordspråket: Det behövs en värld för att skapa ett tillgängligt Sverige. Men då behöver Sverige också vara med.