"Det finns inga normalanvändare"

Universell design bygger på att människor är olika och vill göra saker på olika sätt. Självklart kan tyckas, men en radikal utgångspunkt i dagens Sverige.
Möt Per-Olof Hedvall, forskaren som i juni samlar ­designintresserade från hela världen för ett samhällsomstörtande möte i Lund.

Porträtt Per-Olof Hedvall
Per-Olof Hedvall samlar designintresserade från hela världen. Foto: Martin Lindeborg

Universell design bygger på att människor är olika och vill göra saker på olika sätt. Självklart kan tyckas, men en radikal utgångspunkt i dagens Sverige.
Möt Per-Olof Hedvall, forskaren som i nästa vecka samlar designintresserade från hela världen för ett samhällsomstörtande möte i Lund.

16-19 juni ordnas den internationella tredagarskonferensen Universell Design i Lund, UD 2014. Syftet är att de som har ett intresse av design för mångfald och inklusion ska få möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter.
UD 2014 arrangeras av Certec vid Lunds Tekniska Högskola och fokuserar på design och kreativitet. Redan från början var man tydlig med den inriktningen och att skapa en designkonferens – inte en funktionshinderkonferens. Per-Olof Hedvall, ämnesföreträdare vid Certec, är ansvarig för konferensen. Han hoppas på konferensdeltagare från olika yrkesområden och privatpersoner.
– Alla som av någon anledning har ett intresse av Universal Design. Det ser ut att bli en global konferens. Hela 34 länder är representerade i innehållet, säger Per-Olof Hedvall.
Universell design innefattar ett helhetstänkande. Att man tidigare knutit mångfaldsfrågor till olika diagnoser har bidragit till ett särtänkande, som Per-Olof Hedvall menar, bidragit till att skapa problem och försvårat, bland annat för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar.
– Förut pratade man om ” barn med särskilda behov”. I dag används uttrycket ”barn i behov av särskilt stöd”. Jag tror denna beskrivningsförskjutelse har stor betydelse. Min uppfattning är att alla barn har samma behov – de vill leka, lära och kommunicera, oavsett förutsättningarna, säger Per-Olof Hedvall, som sedan länge arbetar med teknik och datorspel för barn och ungdomar och med funktionsnedsättningar och deras familjer.
Han sammanfattar universell design med orden ”social inkludering”. Till viss del är tillgänglighet och inkludering två sidor av samma sak. Att man som rullstolsburen kan komma in genom dörren är en förutsättning för delaktighet, men inte slutmålet. Om man inte kan delta i själva aktiviteten, då är tillgängligheten inte värd lika mycket, menar han.
Per-Olof Hedvall betonar vikten av att vilja se nya lösningar.
– Det är lätt att hamna i ett ”minsta gemensamma nämnares tänkande” och att man drar ned allt till en kärna. Det gör att läget blir fastlåst, inte särskilt konstruktivt och kreativt. Universell design bygger på att det finns en flexibilitet i användningen, och flera olika sätt att åstadkomma samma sak baserat på en mångfaldstanke. Vi människor är olika. Det finns inga normalanvändare, fortsätter han.
Internationellt sett är universell design inte något nytt begrepp. Det har funnits i mer än 30 år. Både i Japan och USA är området väletablerat sedan länge, även om ambitionerna omsätts på olika sätt, beroende på kulturella skillnader och ekonomiska förutsättningar.
I Europa har universell design tagit sig andra uttryck. I de nordiska länderna har vi en välfärdsmodell, som präglar vårt synsätt. Det gäller exempelvis Norge, som Per-Olof Hedvall ser som ett föregångsland. Norge tog initiativet till den första UD-konferensen 2012. Sedan några år tillbaka ingår universell design i delar av deras lagstiftning.
Vilken konkret skillnad har detta gjort, tror du?
– När jag ställt den frågan i Norge har jag inte fått något tydligt svar, kanske är det för tidigt att ställa den frågan. Men det är många som vet vad universell design innebär och att frågan är en del av den offentliga debatten i landet, och det är en skillnad jämfört med Sverige, svarar Per-Olof Hedvall.
Han framhåller att universell design inte är någon ”quick fix”. Lagstiftningen är en av pusselbitarna, men förändringsarbetet måste ske på flera plan, bland annat genom utbildning. Vid Lunds Tekniska Högskola är två kurser i universell design obligatoriska för blivande industridesigner, ett arbete som pågått i 10 år. En av kurserna ska resultera i ett konkret projekt. Kurserna är även valbara för civilingenjörer. Ett nytt steg togs hösten 2013.
– Då beslutades att alla projekt inom industridesignutbildningen under 3-5 år, ska ha med universell design som ett perspektiv som följs upp. Det betyder att universell design blir en integrerad del av designprocessen, säger han.
Per-Olof Hedvall är handledare för industridesignstudenter. I år medverkar de i förberedelserna av UD 2014. Det handlar om ett 10-tal projekt och ska resultera i en prototyp eller ett koncept, som man ska kunna prova på under konferensen.
– Vi har valt ut olika teman som vi upplevt som utmanande att arbeta med;  konferensmingel och hur man gör detta inkluderande, hur skapar man en posterutställning som fungerar för alla, hur man lättare hittar runt på en konferens och hur gör man konferensborden mer flexibla, berättar han.
Hur märks designinriktningen på UD 2014?
– Dels genom våra programteman och key-note speakers och dels genom ett flertal design cases och utställningsbidrag, som vi fått in från arkitekter, designer och forskare inom universal design.
Inför framtiden känner Per-Olof Hedvall optimism och citerar professor Bodil Jönsson, att ”ting tar tid”.
– Det är ett nytt synsätt som håller på att sätta sig och bli en del av hur vi resonerar i samhället. Varje krav är ett uttryck för ett tankesätt. Jag anser att tankarna behöver gå före. Jag märker en stor skillnad när jag ser till det bemötande jag får i min hemstad Kristianstad. Det har ändrat sig mycket jämfört med 20 år sedan. Att arrangera UD 2014 är ett sätt att bidra till att tankarna också omsätts i praktiken, avslutar han.