»Det behövs en generationsväxling«

Med en riktad utlysning hoppas forskningsrådet Forte förnya den svenska forskningen om funktionsnedsättning. Peter Allebäck är huvudsekreterare.

Porträtt av Peter Allebäck
Peter Allebäck är huvudsekreterare för Forte. (Foto: Forte)

Med en riktad utlysning hoppas forskningsrådet Forte förnya den svenska forskningen om funktionsnedsättning. Peter Allebäck är huvudsekreterare.
M ed start i veckan öppnar Forte en utlysning där man satsar 50 miljoner kronor på ny forskning som berör personer med funktionsnedsättning.
– Funktionsnedsättning är ett av våra prioriterade områden och vi har gett flera bidrag genom åren. Nu har vi under några år prioriterat annat. Därför upplevde vi att det var tid att göra en satsning på forskning om funktionsnedsättning, säger Peter Allebäck.
Utlysningen är bred och riktar sig till forskare inom många olika områden. Forte håller dock fram några samhällsområden där man särskilt välkomnar ansökningar. Det handlar bland annat om förmågan att delta i samhällslivet och undvika exkludering men också om värderingar och attityder gentemot personer med funktionsnedsättning samt teknologi och design.
Dessutom vill man att forskarna har nära kontakt med brukare och policymakers och främja forskning med en tvärvetenskaplig ansats.
– Idag är det mycket prat om teknik och IT-­lösningar och då finns risken att det bara blir en teknikfråga. Då måste man också lägga in etik, juridik och sociala aspekter.
Hur ligger Sverige till när det gäller forskning om funktionshinder?
– Det finns en del bra miljöer, som Forte också har bidragit till tidigare, men vi tycker att det borde stärkas. Vi tycker också att det behövs en generationsväxling och ser gärna ansökningar från yngre forskare.
– Vi hoppas också att forskare som inte klassar sig som funktionshinderforskare ska hitta det här. Till exempel från områden som socialt arbete eller hälso- och sjukvård, säger Peter Allebäck.
 
FAKTA Forte
Statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd.