»Det är viktigt att vi agerar nu«

Framförhållning och samarbete är hörnstenar när föreningen Funkibator i Växjö organiserar stöd till Ukrainska flyktingar med funktionsnedsättning.

Rysslands krig mot Ukraina driver miljoner människor på flykt. Redan har många sökt sig till Sverige och Migrationsverket räknar i sitt huvudscenario med att 76000 personer kommer att söka asyl i Sverige fram till juni. Behoven av bostäder är högt och Migrationsverkets chef Mikael Ribbenvik vädjade härom dagen till frivilligorganisationer och civilsamhälle om stöd i arbetet. 

I Växjö är ett sådant arbete redan i gång. Sedan början av mars har Pia Hammargren och Stefan Johansson från föreningen Funkibator haft täta kontakter med funktionshinderorganisationer i Ukraina. Dels för att hålla sig uppdaterade om utvecklingen i landet men också för att få en bild av vilka behov de flyktingar med funktionsnedsättning som lämnat landet har i den nuvarande situationen. 

Deras bild är att läget i Polen är ansträngt. Många som har tagit sig över gränsen från Ukraina har flytt under svåra förutsättningar och har inte alltid fått med sig sina hjälpmedel eller mediciner. 

– Det är därför det är viktigt att vi i länderna runt omkring möter upp, tar egna initiativ och börjar att jobba förebyggande, säger Stefan Johansson. 

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

För ändamålet har Funkibator tagit kontakt med flera svenska funktionshinderorganisationer och företag med syftet att bygga upp ett nätverk av personer med kunskap om funktionsnedsättning, tillgänglighet, hjälpmedel och omsorgslösningar. Syftet är att kunna förmedla rätt kunskap till myndigheterna men också att skapa konkreta lösningar för de flyktingar som väntas ta sig till Sverige. 

– Det är viktigt att vi agerar nu, att vi organiserar oss och kan vara en specialistkompetens som kan vägleda myndigheterna i vad det här är för människor och vilka hjälpbehov de har, säger Stefan Johansson. 

För myndigheterna är fortfarande flera steg efter, menar han. Fokus i mottagningen ligger ofta på den stora gruppen flyktingar som inte har funktionsnedsättning. Samtidigt är kunskapen om de behov personer med funktionsnedsättning har ofta låg. Något som blev tydligt under flyktingkrisen 2015 då många personer med funktionsnedsättning hänvisades till otillgängliga boenden och blev utan den hjälp de var beroende av för att fixa sin situation.

– Att hitta tillgängliga boenden som fungerar är det mest akuta, säger Stefan Johansson. 

Tillsammans med olika funktionshinderorganisationer runt om i landet kartlägger man därför tillgången till kursgårdar och fritidsanläggningar som kan fungera som boende för flyktingar med funktionsnedsättning. 

När personer väl har ansökt om asyl och blivit placerad på ett boende vidtar steg två i mottagningsarbetet. 

– Då får den lokala funkisrörelsen och andra volontärer börja jobba ihop med kommuner och regioner för att möta upp behov och hjälpa till med mediciner, hjälpmedel, tillgänglighet och aktiviteter. 

Tanken är att i steg två etablera samarbete mellan kommunens ansvariga för integration, regionens krishanterare, länsstyrelsens kontaktpersoner och lokala funktionshinderorganisationer och företag. 

– Nu börjar vi med de stora penseldragen men jobbar parallellt med att förbereda för det operativa arbetet i steg två, säger Stefan Johansson.