De tipsar varandra om personlig assistans

Personlig assistans har funnits i 20 år men ändå finns det ingen given mötesplats där assistansanvändare kan få stöd och tipsa varandra om bra lösningar. Det menar personerna bakom en ny webbtjänst för assistansanvändare.

Porträtt av Nina Muhonen
Nina Muhonen, Projektledare för webbsidan Assistanstips.

Personlig assistans har funnits i 20 år men ändå finns det ingen given mötesplats där assistansanvändare kan få stöd och tipsa varandra om bra lösningar. Det menar personerna bakom en ny webbtjänst för assistansanvändare. 
– Grundtanken med assistanstips är att samla in, dokumentera och sprida tips mellan assistansanvändare. Det kan vara tips om allt möjligt: Praktiska tips om bra arbetsredskap för en personlig assistent eller om det här som är som är lite svårare att prata om som kommunikation och relationer, säger Nina Muhonen, projektledare för webbsidan patips.se.
Varför behövs en sådan här tjänst?
– Det finns många personer som har personlig assistans, men förutom några lokala tjänster finns  ingen plats där som har någon att fråga om hur man kan göra i olika situationer, och hur man kan organisera sin assistans. Jag har själv haft assistans i 17 år och när jag skadade mig hade jag inte en aning om hur jag skulle gör och det fanns ingen att fråga.
Vilka vänder ni er till?
– Vi vänder oss både till dem som är helt nya assistansanvändare och de som har varit med ett tag och känner att de vill utveckla sin assistans. Det övergripande syftet är att stödja assistansanvändare och utveckla kvaliteten i assistansen, men också utveckla assistenternas arbetsmiljö.
– Utöver assistansanvändare och deras anhöriga riktar vi oss till andra som på olika sätt är inblandade i assistansen, som funktionshinderorganisationer, handläggare på Försäkringskassan och i kommunerna, Arbetsmiljöverket och assistansanordnare. Vi hoppas kunna skapa förståelse för att personlig assistans är väldigt mångfacetterat och att det inte går att ha en och samma lösning för alla.
Hur hittar ni tips och idéer?
– Vi är tre som jobbar i projektet. Just nu har vi en person som ringer runt till olika anordnare för att hitta personer som leder sin assistans och som kan ha bra tips att komma med. Sedan hoppas vi på snöbollseffekten.
– Om man vill lämna tips och idéer kan man hitta kontaktuppgifter på vår hemsida eller kontakta oss via Facebook. Sedan går vi vidare genom att jag intervjuar personen och dokumenterar, men vi tar även emot material som tipsaren har skrivit, vi är väldigt flexibla.
Hur många tips kan ni erbjuda i dagsläget?
– Idag har vi upp mot hundra tips. Det handlar om alla delar av assistansen som arbete, skola, familj, vänner och andra relationer. En fråga där vi märkte att intresset var stort var frågan om medarbetarsamtal, då sköt trafiken i höjden.
Personligassistanstips är ett treårigt projekt som drivs av Independent living institute med finansiering från Allmänna arvsfonden. Projektets hemsida finns på patips.se.