De vill ha konventionen som lag

Utred om FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska bli en del av svensk lag, kräver intresseorganisationen.

Maria Johansson siter vid ett bord. hon har ne vit kofta och en vi halsduk p å sig.
Maria Johansson är ordförande i Lika Unika.

Utred om FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska bli en del av svensk lag, kräver intresseorganisationen.
En utredning föreslog nyligen att FNs barnkonvention blir en del av svensk lagstiftning. Nu kräver paraplyorganisationen Lika Unika att regeringen går vidare och utreder om samma sak ska ske med FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och FNs kvinnokonvention.
– På samma sätt som utredningen framhåller om barnkonventionen så tror vi att det är viktigt att synliggöra rättigheter och framhålla rättighetsperspektivet. Det har gjorts i frågan om barnkonventionen som lag och är naturligt att göra när det gäller ”vår konvention” om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, säger Lika unikas ordföranden Maria Johansson i ett pressmeddelande.
Lika unika anser att utredningen bör tillsätta en utredning så snabbt som möjligt och att den får uppdraget att se över både fördelar och eventuella nackdelar med att göra de båda FN-konventionerna till en del av svensk lagstiftning.