De slipper efterskottsbetalning

Assistansberättigade som är egna arbetsgivare kan även i fortsättningen få preliminär utbetalning av assistansersättningen i förskott. Men möjligheten gäller inte alla.

Assistansberättigade som är egna arbetsgivare kan även i fortsättningen få preliminär utbetalning av assistansersättningen i förskott. Men möjligheten gäller inte alla.
Till hösten övergår Försäkringskassan till att betala ut assistanserssättning i efterskott till alla användare som får ersättning enligt schablonbeloppet. Undantagna i första steget är de som har förhöjda timbelopp och egna arbetsgivare. Undantaget är dock bara kortvarigt utom för en viss grupp av egna arbetsgivare. Det framgår av ny information från Försäkringskassan.
För att den som är egen arbetsgivare även i fortsättningen ska få ersättningen utbetald i förskott kräver Försäkringskassan att personen har anställt alla sina assistenter själv. Även vikarier måste lösas utan att assistans köps in externt. Den som köper någon del av sin assistans från en organisation kommer att få sin ersättning utbetald i efterskott.
Det enda undantaget från denna regel är om den ordinarie assistenten avlider, eller måste avskedas mer kort varsel. Då kan den assistansberättigade tillfälligt köpa av en vikarie och fortfarande få förskottsbetalning.
För att räknas som egen arbetsgivare krävs bland annat att man anställer alla eller någon av sina assistenter själv. Man får inte heller hantera administrationen av assistansen i ett bolag.
För de egna arbetsgivare som inte uppfyller kraven för förskottsbetalning införs efterskottsbetalning successivt från årskiftet.