De ska leda Institutet för mänskliga rättigheter

En framträdande företrädare för rättigheter för personer med funktionsnedsättning finns med i den styrelse som regeringen har utsett.

Regeringen har utsett sju ledamöter till styrelsen för det nya Institutet för mänskliga rättigheter som inrättas 1 januari 2022. Institutet som som ska fungera som en oberoende övervakare av mänskliga rättigheter i Sverige inleder sitt arbete efter årsskiftet. 

För att öka institutets oberoende utser regeringen sju ledamöter till styrelsen efter att ha tagit i nomineringar från olika aktörer i samhället. Styrelsen väljer sedan en ordförande och vice ordförande inom sig. Styrelsen anställer även institutets direktör. 

Bland ledamöterna finns juristen Annika Jyrwall Åkerberg som bland annat deltagit i arbetet med att ta fram FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hon har även fått Svenska FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter och är författare till boken Diskriminering på grund av funktionsnedsättning

Hela styrelsen till Institutet för mänskliga rättigheter

Annika Jyrwall Åkerberg, senior legal adviser       
Elisabeth Rynning, docent och tidigare chefsJO           
Leif Ljungholm, advokat                        
Negin Tagavi, biträdande vd                          
Niklas Martti, internationell projektledare
Pål Wrange, professor i folkrätt
Titti Mattsson, professor i offentlig rätt  

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!