De kan få kompensation för malusskatten

Vissa personer som har rätt till bilstöd kan komma att få kompensation för malusskatten om de måste köpa en fossilbil.

Sedan 1 juni 2018 infördes har nya bilar som släpper ut mycket koldioxid fått en förhöjd fordonskatt under de tre första åren. Samtidigt infördes en bonus till inköp av nya bilar med låga utsläpp. Syftet är att systemet ska bidra till att ställa om den svenska fordonsflottan och minska vägtrafikens utsläpp av koldioxid. 

Men det nya systemet har även skapat problem för en grupp bilister med nedsatt rörelseförmåga. För den som på grund av sin funktionsnedsättning behöver en stor bil finns fortfarande få alternativ med låga utsläpp på marknaden. Det kan till exempel handla om fall där man behöver komma in i bilen med en elrullstol

I de här fallen har såväl funktionshinderrörelsen som bilanpassningsbranschen krävt ett undantag från malusbeskattningen. Regeringen har istället valt att undersöka möjligheterna till att kompensera de berörda genom det statliga bilstödet. 

Nu föreslår Försäkringskassan, som har utrett frågan på uppdrag av regeringen, att det ska införas ett nytt bidrag i bilstödet för att kompensera för förhöjd fordonsskatt. Bidraget ska betalas ut löpande i förskott.

ANNONS Ruta med text och en bild. Bilden föreställer ett omslag av tidningen funktionshinderpolitik. Texten lyder: Vill du läsa mer? Bli prenumerant!

Kompensationen för malusskatten ska kunna betalas ut till den som har rätt till bilstöd och som även har fått  något av tilläggsbidragen A eller B. Dessa betalas ut till den som behöver göra efteranpassningar av sin bil eller har behov av ett extra rymlig bil.  

Denna avgränsning blir både tillräckligt träffsäker och är dessutom enkelt att administrera, anser Försäkringskassan. Dessutom visar myndighetens statistik att det framför allt är mottagare av dessa båda tilläggsbidrag som idag betalar förhöjd fordonsskatt. 

Enligt förslaget ska ersättningen vara i nivå med den förhöjda fordonsskatten. Ersättningen ska även under vissa förutsättningar kunna ges retroaktivt.

Något förslag om när det nya bidraget kan införas lämnar inte Försäkringskassan, men för att myndigheten ska hinna förbereda sig krävs minst 12 månader mellan riksdagsbeslut och ikraftträdande.